Три единовременных развода (талака)

На сегодняшний день одна из самых щепетильных и широко обсуждаемых тем такова: три единовременных развода (талака) считаются за один развод или за три? Некоторые считают, что данные единовременно три развода должны считаться за один, а …

Дальше »

Талак (развод по Шариату)

В наше время мусульмане так плохо знают Ислам, что даже те, которые соблюдают свою религию, не обладают достоверными и необходимыми знаниями даже в вопросах первостепенной важности. Поэтому среди них распространились ошибочные представление по многим каноническим …

Дальше »

Никах по телефону

Разрешается ли совершать никах по телефону, т.е. когда жених и невеста находятся в разных местах? Никах (акт бракосочетания), совершённый по телефону является недействительным. Согласно шариату для совершения никаха жених и невеста должны быть в одном …

Дальше »

Можно ли читать намаз в самолёте и как правильно читать?

Если самолёт стоит или едет по земле, то разрешается совершать намаз внутри самолёта. В этом разногласий нет. Когда самолёт находится в воздушном пространстве, совершать намаз тоже разрешается, так как это является уважительной причиной. Если путник …

Дальше »

Можно ли читать намаз в поезде или автобусе сидя во время длительного путешествия?

Совершать намаз, сидя в любом виде транспорта без уважительной причины является недозволительным. Потому что, «кыям», это одна из главных составных частей намаза. Также обязательным условием во время намаза является направление в сторону Киблы. Поэтому надо …

Дальше »

Даже муравей уповает на Бога!

В религиозном аспекте, уповать на Бога, означает вверять Ему все свои дела. В Коране упование на Аллаха упоминается как одно из самых лучших качеств верующего. Так, Всевышний в Своей Книге говорит: وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ …

Дальше »

Пайгамбарларга ыйман келтирүү

Набий жана расулдарга ыйман келтирүү Бизге Аллах таала Өз китебинде айткан пайгамбарларга жана алардын ысымдарына ошондой эле алардын санын жалаң Өзү билчү пайгамбарларды жибергенине да ыйман келтирүүбүз шарт. Аллах Таала инсандардын ичинен Өзүнө пайгамбар тандап …

Дальше »

Намаз

Намаз Пендени Жараткан   Кудуреттин алдына алып чыга турган ибадаттардын эң улуусу – бул намаз. Анткени  намаз маани – маңызы, мазмуну жана даражасы жагынан бардык ибадаттардын өзөгү катары туу чокусунда турат. Ааламдагы күн, ай, жылдыздар, тоолор, …

Дальше »

Исламда муун тарбиясы

Жаратканга мактоолор жана Анын акыркы элчиси, жакшылык жарчысы Мухаммад алейхи саламга салават,  саламдар болсун. Ырасында ар кимди Аллах туура жолго салган болсо аны эч ким адаштыра албайт, ал эми кайсы бирин адаштырган болсо аны эч …

Дальше »

Мунафык деген эмне?

Аллах Тааланын аты менен алгачкы сөзүмдү баштап, ааламдардын Жаратуучусу Айкөл Зат Аллах Таалага чексиз шүгүрчүлүк жана мактоолорду айтуу менен бирге, Аллах Тааланын сүйүктүү пендеси Жараткандан келген вахийни гана сүйлөгөн улуу Пайгамбарыбызга (с.а.в) Аллах Тааланын саламы …

Дальше »

Орозо жана куттуу Рамазан айы

Орозо – бул,  Алла Тааланын буйругун аткарып, Анын ыраазылыгын табуу үчүн таң аткандан күн батканга чейин жеп-ичүүдөн, жыныстык катнаштан алыс болуу аркылуу аткарылган ибадат. Эң алгач орозо, намаз, зекет, кайыр-садака, зикир,  Куран окуу, жардамдашуу, конок …

Дальше »

Ажылык

Алла Таала адамзатты жаратып аларга акыреттеги түшүмүн көп кылып камдоо үчүн  пенделер толук бактылуулука жетүү үчүн Ислам динин белек катары тартуу кылган. Мына ошол Ислам дини негизинен беш түркүктүн үстүнө курулгандыгы тууралуу төмөндөгү хадистерде келген. …

Дальше »