Куран окуганды үйрөнөбүз

Уйротуу редакцияга (2)لللللل (1)