Дүнүйөгө ач көздүк Алла Тааланын рахматынан узактык