Имам Сарахсий атындагы республикалык борбордук мечитти иштетүү боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлду