Нарын облусунун баш имам хатибтери

Нарын облусунун райондук жана шаардык баш имам хатибтери

 

Аты-жөнү Аткарган кызматы Электрондук почтасы
1 Талипакунов Алмаз Жолдошбекович Нарын шаарынын баш имам хатиби almaz-talib-90@mail.ru
2 Орозалиев Кумарбек Капарбекович Нарын районунун баш  имам хатиби hatib-narinshaar@mail.ru
3 Кунасов Уранбек Сарыкбекович Жумгал районунун баш имам хатиби kunasov.uran@mail.ru
4 Тахиров Абдулла Убеевич Ат-Башы районунун баш  имам хатиби hatib-atbashi@mail.ru
5 Арзымкожоев Жеңишбек Токтобекович Кочкор районунун баш имам хатиби hatib-kochkor@mail.ru
6 Жээнбеков Жаныбек Мамбетказиевич Ак-Талаа районунун баш  имам хатиби hatib-aktalaa@mail.ru